Pitaval

KRWAWY MACIEJ PRZED SĄDEM

Ponieważ w początkach lat osiemdziesiątych minionego stulecia w polskim realnym socjalizmie wciąż brakowało chleba, na co i stan wojenny nie pomagał, władza postanowiła dać ludowi przynajmniej igrzyska. Igrzyskami, zastępującymi chleb powszedni, miały być procesy wybranych […]