Pitaval

KRWAWY MACIEJ PRZED SĄDEM

Ponieważ w początkach lat osiemdziesiątych minionego stulecia w polskim realnym socjalizmie wciąż brakowało chleba, na co i stan wojenny nie pomagał, władza postanowiła dać ludowi przynajmniej igrzyska. Igrzyskami, zastępującymi chleb powszedni, miały być procesy wybranych […]

Pitaval

Bandyci z żelaza

To była największa, znana afera kryminalna PRL z udziałem szczytów ówczesnej władzy. Po latach nazwana została „aferą Żelazo”, od  akcji o kryptonimie „Żelazo”. Była ona prowadzona w latach 70. XX wieku. Wówczas współpracownicy wywiadu PRL […]

Pitaval

Cinkciarska przewalanka

 O podobnych historiach słyszało się bezustannie w PRL-u i jeszcze w pierwszych latach transformacji. Ta sprawa była jednak nietypowa. Śledztwo poszkodowana przeprowadziła na własną rękę i doprowadziła oszusta przed sąd. Z tego powodu warto ją […]